Digitalt og grønt kompetansebehov i næringslivet

NHOs årlige kompetansebarometer viser at svært mange bedrifter planlegger å ansette nye medarbeidere. Videreutdanning er også på agendaen til mange, men hvilken kompetanse bør man fylle på med?


Tekst: Henrik Sandvik

– Over 70 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen, vil ansette nye folk fra det norske arbeidsmarkedet nå, sier seniorrådgiver Vivil Hunding Strømme i NHO Vestfold og Telemark.

– Det er riktig at mange er permittert som følge av pandemien og restriksjonene, men Covid-19 har ikke gitt noen særlige utslag i vår undersøkelse. Det er også et betydelig antall bedrifter som planlegger å etter- og videreutdanne de menneskene man allerede har ansatt, fortsetter hun.

Spørsmålet er om studentene og arbeidstakerne som setter seg på skolebenken, faktisk får seg jobb etterpå.

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn i de siste ti årene, men fortsatt er det ubalanse mellom bedriftenes behov og arbeidssøkernes kompetanse. Dette viser siste utgave av NHOs «Kompetansebarometer», en årlig undersøkelse gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– Det er bra at mange ønsker å heve kompetansen til medarbeiderne sine, men påfyllet må skje på riktige områder. Det største behovet befinner seg innenfor digitalisering og bærekraft; vi trenger mer digital og grønn kompetanse, sier Hunding Strømme.

Tre av fire NHO-bedrifter trenger å bygge opp IKT-kompetansen sin. Dette må til for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, publisere informasjon på digitale plattformer, sikre digital sikkerhet og ta i bruk elektronikk, maskinvare og smarte komponenter, viser undersøkelsen.

Det er også stor vilje til å bidra i klima- og miljøkampen, men kunnskap om bærekraftige løsninger mangler og ansatte med rett kompetanse er mangelvare.

Antallet studieplasser innen IKT og bærekraft i UH-sektoren må derfor trappes betydelig opp, særlig på etter- og videreutdanningsmarkedet, poengterer Hunding Strømme.

– Norge er et lykkeland, der vi velger å bruke våre felles statlige midler til kompetansepåfyll og videreutdanning. Men vi er opptatt av et enda tettere samarbeid mellom arbeidslivet og akademia om å planlegge studier; for flere utdanningstilbud må være relevante og fylle bedriftenes faktiske behov, sier hun.

Ønsker du å motta nyhetsbrevene våre?

Hvis pilene skal fortsette å peke oppover for bedriftene våre, må de ha tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på folk med god og relevant kompetanse. Hva elever og studenter ønsker, bør kanskje ikke bestemme studietilbudet i så stor grad som det gjør i dag, tenker NHO-rådgiveren.

– For det første trenger de som skal sette seg på skolebenken, enda bedre informasjon om hvilken kompetanse næringslivet faktisk etterspør. I tillegg ser vi at utdanningene gjerne kan bli enda mer praksisnære og arbeidslivsrelevante, sier Hunding Strømme.

Videre velger altfor få å ta en yrkesfaglig utdanning og videre utdanning innen ingeniør- og tekniske fag.

– Dette har vi meldt fra om til politikerne lenge, for faktum er fortsatt at vi virkelig trenger mange flere som går yrkesfag. SSB anslår at vi vil mange nærmere 90.000 fagarbeidere i 2035, avslutter NHO-rådgiveren.

Finn ledige jobber i Sandefjord!

–Vi trenger mer digital og grønn kompetanse, sier seniorrådgiver Vivil Hunding Strømme i NHO. Foto: Heidi Marie Gøperød
– Utdanningene kan gjerne bli enda mer praksisnære og arbeidslivsrelevante, sier Vivil Hunding Strømme i NHO. Foto: Heidi Marie Gøperød

iSandefjord

* Saken ble først publisert i «iSandefjord» i april 2021.

* Lages av Sandefjord Næringsforening og BK. 

* Ble distribuert til alle husstander i Sandefjord.

* Du kan lese «iSandefjord» digitalt ved å klikke HER

;