Bra for miljøet og bunnlinja

– Før hadde vi et tak vi ikke brukte til noe. Nå tjener vi penger på det, sier Gunnar Bjønness i Torp IT.


I fjor høst ble Green Network etablert som en ny nettverksgruppe i Sandefjord Næringsforening. Formålet er å presentere grønne løsninger som gir svart bunnlinje, og første samling fant sted hos daglig leder Gunnar Bjønness i Torp IT AS (her avbildet på taket på Torp IT sammen med daværende daglig leder Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening. Foto: Per Langevei/Sandefjords Blad).

60 påmeldte næringslivsledere fikk en innføring i mulighetene for solcelleanlegg på næringsbygg. Deltakerne fikk presentert utfordringer og løsninger, og kunne selv ta taket i nærmere øyesyn.

– Vi er stolte av å kunne gå foran, og ser på energitiltaket som et konkurransefortrinn overfor leietakerne, sa Gunnar Bjønnes.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Grønt omdømme

Green Network skal fokusere på bærekraftige tiltak som lønner seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Samlingene er åpne for alle, og finansiert av tidligere Vestfold fylkeskommune.

– Målet er å koble de som vil noe med de som kan noe, og være konkrete. Vi må presentere praktiske løsninger som kan lønne seg, sier strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde i Evig Grønn AS.

Sammen med daglig leder Jan Carsten Gjerløw er hun ansvarlig for det faglige innholdet på samlingene.

God oppslutning

Så langt har nettverket hatt tre samlinger, og skal ha tre til før året er omme. På grunn av Korona-krisen er det usikkert når og hvordan disse samlingene vil bli avholdt.

– Både miljøsertifisering og klimarisiko er viktige temaer når vi skal bygge robuste bedrifter opp igjen etter pandemien, så jeg håper vi får bidratt med kunnskap og erfaringsutveksling på disse temaene senere i år. Til nå har medlemmene i næringsforeningen støttet godt opp om initiativet, sier Kilde.

Krav fra kunder og arbeidstakere

Neste samling har tema miljøsertifisering, med presentasjon av Svanemerket, Miljøfyrtårn og ISO 14001 Miljøledelse. Vertskap for denne samlingen blir BK Grafisk. Selskapet har selv gjennomført omfattende arbeid innen miljøsertifisering, og er Miljøfyrtårn-bedrift med svanemerkede produkter.

– Miljøhensyn er en selvfølgelig del av vår hverdag, og vi har gjort større investeringer som har gitt stor økonomisk vinning. Kundene krever det, ikke minst i anbudssammenheng, og overfor unge arbeidstakere er dette et framtidig konkurransefortrinn, sier daglig leder Ingar Jansen.

Vil ha grønne underleverandører

På neste samling, om klimarisiko, vil Fjordkraft være vertskap. Selskapet har avgitt et eget klimaløfte kalt Klimanjaro. Navnet er et ordspill på fjellet Kilimanjaro, som er krevende å bestige.

– Med gode forberedelser er fjellet likevel mulig å bestige for de fleste. Sånn tenkte vi med Klimanjaro. Det er ambisiøst, men fullt mulig å gjennomføre, sier konserndirektør Jeanne Katralen Tjomsland i Fjordkraft.

Finn drømmejobben i Sandefjord!

Som del av klimaarbeidet satte Fjordkraft i fjor et krav til sine 155 underleverandører om at de skulle være klimanøytrale innen 1. januar 2020, om de ønsket å fortsette samarbeidet. Målet var å bruke innkjøpsmakten til å skape ringer i vann.

– Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men å redusere eget klimafotavtrykk i kombinasjon med kjøp av klimakvoter, sier Tjomsland.

Klimahub

For å lette jobben for underleverandørene utviklet Fjordkraft et miljøregnskapsverktøy.

– Klimahub er et nettbasert verktøy basert på FNs metodikk, der bedriftene legger inn egne tall. Forrige uke fikk vi selv krav om å være klimanøytrale gjennom å vise til verktøyet, for å kunne levere til en kunde. Så vi skaper definitivt ringer i vann, sier Tjomsland.

FNs miljøpris

Fjordkraft mottok i 2018 en miljøpris fra FN for arbeidet med Klimanjaro-initiativet, som vil kutte eller kompensere for minst 60.000 tonn CO2 i 2019. Det er over 100 ganger mer enn Fjordkraft hadde klart alene og tilsvarer nesten sju prosent av den totale norske utslippsreduksjonen fra 2016-2017.

– Vi skal tenke stort her i Sandefjord, så det er lov å tenke at alle bedrifter i Norge bruker Klimahub og at det kan brukes utover Norges grenser. Som FN sa i sin begrunnelse så kan dette kopieres til alle land og alle bransjer, avslutter Tjomsland.

 

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw og strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde i gründerselskapet Evig Grønn AS har ansvaret for innholdet på samlingene i Green Network. Foto: Kristin Svorte
Med gode forberedelser, er det mulig ambisiøse klimamål, mener Jeanne Katralen Tjomsland i Fjordkraft, som skal være vertskap for neste Green Network-samling. Foto: Fjordkraft

Green Network

Nettverksgruppe som administreres av Sandefjord Næringsforening og Evig Grønn AS.

Fokuserer på tiltak som er gunstige for miljøet og bidrar positivt økonomisk.

I 2019/2020 arrangeres seks samlinger:

* 5/9-19: Solcelleanlegg på bygg. Vertskap: Torp IT
* 6/11-19: Energieffektivisering i bygg. Vertskap: Jotun
* 23/1-20: Fornybar energi i transport. Vertskap: Torp SL
* 18/3-20 (utsatt): Miljøsertifisering. Vertskap: BK Grafisk
* 25/5-20 (utsatt): Klimarisiko. Vertskap: Fjordkraft

Bredt samarbeid

Programkomiteen i nettverket består av Anne Grethe Bakken og Ole Jacob Hansen fra Sandefjord kommune, Lars Guren fra Torp Sandefjord lufthavn, Gry Valen Pettersen fra Jotun, Roy Andersen fra AFRY Sandefjord, Ingebjørg Tollnes fra Sandefjord Næringsforening, og Lill-Torunn Kilde og Jan Carsten Gjerløw fra Evig Grønn.

;