15 Sandefjord-filmer på 15 uker

Denne våren skal vi vise frem hva næringslivet i Nye Sandefjord har å by på. Heng med!


Tekst og foto: Henrik Sandvik

Etter at kommunesammenslåingen med Stokke og Andebu trådte i kraft, har det blitt betydelige dimensjoner over Sandefjord. Storkommunen er landets 11. største med rett over 61.000 innbyggere, har et areal på 425 kvadratkilometer og egen flyplass, effektiv motorvei og to ferger er blant kvalitetene.

Det er også slik at mens Nye Sandefjords grenser eser ut, viskes grensene mer eller mindre helt ut i næringslivet.

Vestfold har blitt ett arbeidsmarked, og en rekke store firmaer har samlokalisert seg midt i fylket – med ansatte fra Drammen i nord til Grenland i sør. Dette kommer Sandefjord til gode, med gunstig beliggenhet på kartet og en lang historie som en næringsvennlig og offensiv ja-kommune med stor variasjon i næringslivet.

 

Registrer deg her hvis du ønsker å bli oppdatert om ledige jobber og livet i Sandefjord for øvrig!

Bredden har ikke blitt noe mindre etter 1/1-2017. Stokke og Andebu bidrar med nye bedrifter, nye næringer og nye mennesker, og gjør at mangfoldet er blitt enda større. Men hvordan står det egentlig til med kunnskapene om næringslivet i Sandefjord der ute?

Det er grunn til å tro at den er nokså begrenset. Dette vil vi gjøre noe med, og tidlig i mars foretok derfor Tenk stort, tenk Sandefjord-prosjektleder Henrik Sandvik og filmmannen Alexander Vestnes fra Studio Vestnes en rundreise i den nye kommunen.

På tre hektiske dager besøkte vi 15 bedrifter fra ulike bransjer rundt om i storkommunen. Vi filmet og intervjuet ledere og andre representanter, og satte sammen en filmserie med korte snutter som skal gå i sosiale medier denne våren. Hver uke presenteres en ny bedrift på Facebook, Instagram og LinkedIn, samt her på vår hjemmeside tenksandefjord.no.

Det er bare å følge med. Vi håper dere blir nysgjerrige, og ikke minst; vi håper dere får lyst til å finne ut mye mer!

 

Er du nysgjerrig på mulighetene i Sandefjord? Les mer i vårt magasin Prospekt Sandefjord!

15 bedrifter skal vises frem på like mange uker. Her noen bilder fra 9 av besøkene.
;