En liten by med et stort næringsliv

I kjølvannet av hvalfangst og skipsfart, har Sandefjord bygget opp et stort mangfold i næringslivet. Her er det store muligheter for alle som ønsker å ta i et tak – «Grenseløse muligheter».

Næringslivet i Sandefjord har med årene utviklet et stort mangfold. Der byen tidligere var avhengig av et begrenset antall næringer – som hvalfangst og skipsfart – har den i senere tid trukket til seg kunnskapsbedrifter innen IT, logistikk og distribusjon, elektronikk, handel, legemidler og engineering.

Kort vei til det meste

En av de viktigste kvalitetene for å få til dette, har vært beliggenheten og infrastrukturen – med fly fra Torp Sandefjord lufthavn, med ferge til Strømstad eller med ny E18 mot Oslo eller Grenland. I tillegg har en næringsvennlig kommune, samt en kultur for risikovilje og innovasjonsevne, spilt en stor rolle.

Norges netthandelshovedstad

Sandefjord har flere godt utbygde næringsområder, og omtales gjerne som Norges netthandelshovedstad. På Kullerød ved Torp Sandefjord lufthavn ligger også et av landets tyngdepunkt innen engineering.

Store og kjente bedrifter

De tre største bedriftene i Sandefjord er Jotun, Komplett og Wood Group. Det er svært få bedrifter i Norge som kan måle seg med den globale utbredelsen til hjørnesteinsbedriften og malingprodusenten, og Jotun rigger nå for ytterligere vekst ved å gjennomføre store byggeprosjekter på begge sider av Sandefjordsfjorden.

Les videre for et lite utdrag av hva Sandefjords næringsliv har å by på.

Netthandels- hovedstaden

En høy andel av alt salg av IT-utstyr i Norge skjer i Sandefjord. Byen kalles Norges netthandelshovedstad, og den dominerende aktøren er Komplett. Selskapet har cirka 400 ansatte i Sandefjord, og har ved flere anledninger blitt kåret til årets nettbutikk.

Komplett var Norges første nettbutikk, og feiret 20 år på nett i 2016.

– Kompletts gründere hadde store drømmer allerede tidlig på 1990-tallet, sier kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes.

Det har imidlertid skjedd mye siden den første versjonen av www.komplett.no gikk online i 1996. Komplett drev først utelukkende med elektroniske artikler, men har siden utvidet sortimentet til også å omfatte barneutstyr, hvitevarer, hjem- og fritidsartikler, reiser, forsikrings- og banktjenester og bildeler. Sent i 2015 åpnet Komplett Norges første nettapotek, og i 2017 er det storsatsingen Marketplace som er det store.

En rekke selskaper i samme bransje har oppstått i kjølvannet av Komplett-suksessen. Nettbutikken Fjellsport vant for eksempel prisen for årets nettbutikk innen sport og fritid i den nevnte kåringen av prisjakt.no, og Skitt Fiske er en annen landskjent og fritidsrelatert nettbutikk som har hovedsete i Sandefjord.

Flere andre driver også innen nettbasert distribusjon av IT-utstyr, som for eksempel ALSO og Greentech. Sistnevnte er nylig blitt kjøpt opp av Arrow, og selger brukt datautstyr. Det er også en fysisk dataforretning i sentrum av byen – nemlig Så Lett Data. Dette var tidligere en av mange av Kompletts utsalg, men ble en selvstendig butikk da Komplett valgte kun å satse på netthandel.

Sandefjord kan også skilte med mange andre IT-selskaper i ulike former. Her er for eksempel de noe mindre aktørene – som web-utviklere som Emagine, EasyWeb Norge og Terki, en CRM-tilbyder som NextCom Evolution og et IT-konsulenthus som Tecnnet Consulting – for å nevne noe.

I tillegg kommer et betydelig større og mer kjent selskap. Evry har en av sine mange lokasjoner i Norge strategisk plassert rett ved E18 i Sandefjord, og avdelingen her server en stor region.

Bank og finans

Flere store banker er representert i Sandefjord. DNB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Sparebank 1 Buskerud/Vestfold og Andebu Sparebank har alle filialer i byen.

Den sistnevnte, med banksjef Børre Grovan (bildet) i spissen, har invester betydelig for å ta opp kampen med de store, og flyttet nylig inn i nye, store og moderne lokaler i Sandefjord.

Bankene tilbyr tradisjonelle tjenester overfor privat- og bedriftskunder. Enkelte har også tilbud innenfor verdipapirer og kapitalforvaltning, og det arbeides tett mot hovedkontorene i Oslo.

Antallet bankfilialer har gått kraftig ned i Norge. Svært mange bruker nå kun nettbank, og det har gitt seg utslag i færre fysiske lokasjoner. I Sandefjord er imidlertid alle til stede. Ikke minst er bankenes tilknyttede eiendomsmeglerkjeder synlig i bybildet. Flere gatehjørner prydes av plakater med eiendommer til salgs, gjennom meglerkontorene til både DNB, Privatmegleren, Krogsveen og Eiendomsmegler1.

Olje og gass

Sandefjord har en stolt skipsfartshistorie, og dette er i dag blitt til et betydelig miljø innen olje og gass. Ett eksempel er Aqualis Offshore, som seiler stabilt gjennom bråttsjøen i oljebransjen.

– Siden Aqualis Offshore ble etablert for to og et halvt år siden, har vi vokst til 230 ansatte og etablert 18 kontorer i 13 land. Vi er 21 ansatte på kontoret her i Sandefjord og er totalt 39 medarbeidere i Norge, fortalte Aqualis´ tidligere Europa-direktør, Bjørn Håvard Brænden, til oss i 2016.

Andre eksempler i offshore-sektoren er Kongsberg Maritime og Wood. Oljebremsen har gjort det nødvendig med innstramminger på bemanningssiden, særlig for sistnevnte, men selskapet har fremdeles 250 ansatte ved hovedkontoret på Fokserød og 400 i Norge totalt.

– Vi har mer enn 30 års erfaring, og er langsiktige i alt vi gjør. Vi tror markedet vil komme tilbake, og skal drive vårt kompetansemiljø her i Sandefjord i mange år fremover, sa daværende konsernsjef Otto Søberg sent i 2015.

Samme år vant selskapet en stor kontrakt med Statoil som vil gi mye jobb for anslagsvis 250 Wood Group-ansatte i flere år fremover. Mange av dem vil holde til i Sandefjord.

Jotuns hjemby

Hjørnesteinsbedriften i Sandefjord er Jotun. Malingprodusenten har over 900 ansatte fordelt på flere steder lokalt, og nærmere 10.000 ansatte globalt. Selskapet er blant annet størst i verden på skipsmaling og på topp 10 innen alle sine øvrige virksomhetsområder. I 2017 bygger Jotun nytt hovedkontor i Sandefjord, og samtidig gjøres en betydelig opprustning av fabrikken på Vindal.

– Nøkkelen til Jotuns suksess ligger i en sunn strategi, god kultur og langsiktige eiere. Vi vokser steg for steg, og hadde ikke klart en slik utvikling uten å tenke stort, forteller konsernsjef Morten Fon (bildet).

Han er selv sandefjording, og representerer langsiktighet bedre enn de fleste. Fon har vært i Jotun siden studiene på slutten av 1980-tallet.

– Vi er til stede i veldig mange land og lar selskapene styre mye selv. Men i bunnen skal alle ha den samme forståelsen når det gjelder kultur og strategi. Alle skal være pingviner, sier Fon, og sikter til Jotun-logoen.

– Målet mitt er at ordet pingvinifisering kommer inn i den norske ordboken, fortsetter Fon med et smil.

Gründeriet

21. januar 2016 åpnet Gründeriet. Det er Sandefjord kommune og næringsforeningen som står bak det som er gründerbyen Sandefjords første gründerhus. De nyoppussede lokalene i Rådhusgata 26 er et sted der nyetablerere fra alle bransjer og i alle aldre får holde til. De hjelper hverandre og utveksler erfaringer, mens alt rundt – som strøm, internett, møterom, kjøkken og printer – blir tatt hånd om.

En rekke Sandefjords-bedrifter har hjulpet til med finansiering, oppussing og utstyr, noe som har vært vesentlig for få det til.

– Sandefjord er en gründerby, og nå får vi endelig et gründerhus. Her har vi samlet flere kloke hoder på ett sted – slik at de kan hjelpe hverandre til å få maksimalt ut av ideene sine, sa Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening under åpningen.

Hun gledet seg stort til etableringen:

– Vi håper og tror at Gründeriet vil gi enda et løft for ja-kommunen Sandefjord.

Les mer på www.grunderiet.no.

Storkommunen

1. januar 2017 oppsto «Nye Sandefjord» – bestående av Stokke, Andebu og Sandefjord. Dette er den første kommunesammenslåingen i landet etter den nye kommunereformen, og for partene i SAS – som prosessen raskt ble kalt – har det vært viktig med likeverdighet og raushet.

– Det er fort gjort å tenke at det er to små kommuner som skal bli en del av en større kommune, men slik er det ikke. Selv om Sandefjord-navnet bevares, skal vi etablere en helt ny kommune, sa prosjektlederen for sammenslåingsprosessen, Gudrun Haabeth Grindaker, som fra 1. januar 2017 ble rådmann i «nye» Sandefjord.

«Fusjonen» har hele tiden vært styrt av de folkevalgte og frontet av ordførerne i de tre kommunene. Mange mener det også er en viktig årsak til den effektive prosessen.

– Innbyggerne har fått en kommune med sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på tjenestene. Sammenslåingen sørger også for en bedre arealutnyttelse, ifølge ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord.

De andre er også klare på at de har mye å bidra med i «ekteskapet».

– Stokke har veldig mange kvaliteter, som blant annet vår plassering i fylket mellom to fine byer som gir oss som bor her mange valgmuligheter, forteller Stokke-ordfører Erlend Larsen.

Ordføreren peker også på den store variasjonen i naturen, samt:

– Vi har et stort næringsområde på Borgeskogen hvor det er 2.500 arbeidsplasser, og vi har store områder på østsiden av Torp hvor det de neste 50 årene vil vokse opp en rekke viktige arbeidsplasser.

Ordfører Bjarne Sommerstad representerer den typiske landkommunen.

– Andebu er rik på kulturlandskap og har mye og variert areal som egner seg til utvikling av gode bo- og arbeidsområder i framtiden. Vi er kjent for satsing på folkehelse og frivillighet, med mange arbeidsplasser basert på omsorgsbaserte tjenester. Vi har også mange muligheter for tur og friluftsliv, og en lang kulturhistorie, forteller Sommerstad.

– Andebu har vist med sin vekst de siste årene at de er en attraktiv kommune og bosette seg i. Vi ligger veldig sentralt i Vestfold samtidig som det er landlig og rolig med sine store arealer og muligheter, fortsetter Andebu-ordføreren, som også er bonde selv.