Store muligheter

Mange år etter hvalfangsten, har Vestfolds største kommune bygget opp et variert og levende næringsliv.

Det er stort spenn i næringslivet i Sandefjord. Der byen tidligere var avhengig av et begrenset antall bransjer – som hvalfangst og skipsfart – har den i senere tid trukket til seg kunnskapsbedrifter innen blant annet IT, logistikk, elektronikk, handel, legemidler og engineering.

Kort vei til alt

En av de viktigste kvalitetene er beliggenheten og infrastrukturen – med fly fra Torp Sandefjord lufthavn, ferge til Strømstad eller på ny E18 mot Oslo eller Grenland. I tillegg har en næringsvennlig kommune, samt en kultur for risikovilje og innovasjonsevne, spilt en stor rolle.

Netthandelsbyen

Sandefjord har flere godt utbygde næringsområder, og omtales gjerne som netthandelsbyen i Norge. På Kullerød ved Torp Sandefjord lufthavn ligger også et av landets tyngdepunkt innen engineering.

Store og kjente bedrifter

De tre største bedriftene i Sandefjord er Jotun, Komplett og Wood. Det er svært få bedrifter i Norge som kan måle seg med den globale utbredelsen til hjørnesteinsbedriften og malingprodusenten Jotun, som i årene 2017-2019 rigger for videre vekst med store byggeprosjekter i Sandefjord.

 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Netthandelsbyen

En høy andel av netthandelen i Norge skjer gjennom en bedrift i Sandefjord. Byen kalles gjerne «netthandelsbyen», og den dominerende aktøren er Komplett. Selskapet har cirka 400 ansatte i Sandefjord og omkring det dobbelte totalt.

Komplett var Norges første nettbutikk i 1996. Selskapet drev først kun med elektroniske artikler, men har utvidet sortimentet betydelig. I 2017-2018 blir storsatsingen Marketplace rullet ut - der andre netthandlere kan selge sine varer over Kompletts portal.

En rekke andre netthandelsselskaper har kommet til etter Komplett-suksessen. Fjellsport er flere ganger blitt kåret til årets nettbutikk innen sport og fritid, og Skitt Fiske er en annen fritidsrelatert nettbutikk fra Sandefjord. Flere andre driver også innen nettbasert distribusjon av IT-utstyr, som ALSO og Arrow. Det er også en fysisk dataforretning i sentrum – Så Lett Data.

Videre kommer «normale» IT-selskaper – som web-utviklere som Emagine, EasyWeb og Terki, CRM-tilbydere som NextCom Evolution og IT-konsulentene i Tecnnet Consulting og Evry.

Bank og finans

Flere banker er etablert i Sandefjord; DNB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Sparebank 1 BV og Andebu Sparebank.

Bankene tilbyr tradisjonelle tjenester til privat- og bedriftskunder. Enkelte har også tilbud innenfor verdipapirer og kapitalforvaltning, og det arbeides tett mot hovedkontorene i Oslo.

Mange bruker nå kun nettbank, og det har gitt seg utslag i færre fysiske lokasjoner. I Sandefjord er imidlertid alle til stede, og Andebu Sparebank – med Børre Grovan (bildet) i spissen – har flyttet inn i nye og moderne lokaler midt i sentrum. Danske Bank flyttet høsten 2017 til nye lokaler på brygga.

Ikke minst er bankenes tilknyttede eiendomsmeglerkjeder godt synlig. Flere gatehjørner og andre fasader prydes av bolig til salgs-plakater, gjennom meglerkjeder som DNB, Privatmegleren, Aktiv, Krogsveen og Eiendomsmegler1. 1.1.2018 åpnet nok en kjede - nemlig Eie Eiendomsmegling - i Thor Dahl-bygget på brygga.

Olje og gass

Sandefjord har en stolt skipsfartshistorie, og dette er i dag blitt til et betydelig miljø innen olje og gass. Ett eksempel er Aqualis Offshore, som har seilt stabilt gjennom bråttsjøen i oljebransjen.

– Siden Aqualis Offshore ble etablert i 2014, har vi vokst til 230 ansatte og etablert 18 kontorer i 13 land. Vi er 21 ansatte på kontoret her i Sandefjord og er totalt 39 medarbeidere i Norge, fortalte Aqualis´ tidligere Europa-direktør, Bjørn Håvard Brænden, i 2016.

Andre eksempler i offshore-sektoren er Kongsberg Maritime og Wood. Oljebremsen har gjort det nødvendig med innstramminger på bemanningssiden, særlig for sistnevnte, men selskapet har fremdeles 250 ansatte ved hovedkontoret på Fokserød og 400 i Norge totalt.

For Kongsberg Maritime sin del, blir stadig større deler av virksomheten samlet hjemme på Kongsberg, men pr. slutten av 2017 er det fremdeles stor aktivitet og snaut 100 ansatte i lokalene på Kullerød.

Jotuns hjemby

Hjørnesteinsbedriften i Sandefjord er Jotun. Malingprodusenten har mer enn 900 ansatte her og nærmere 10.000 globalt. Selskapet er på topp 10 i alle sine virksomhetsområder, og i 2017-2019 bygges nytt hovedkontor på Gimle og en betydelig opprustning av fabrikken på Vindal.

– Nøkkelen til Jotuns suksess ligger i en sunn strategi, god kultur og langsiktige eiere. Vi hadde ikke klart en slik utvikling uten å tenke stort, forteller konsernsjef Morten Fon (bildet).

Han er selv sandefjording, og har vært i Jotun siden studiene på slutten av 1980-tallet.

– Vi er til stede i veldig mange land og lar selskapene styre mye selv. Men i bunnen skal alle ha den samme forståelsen om kultur og strategi; alle skal være pingviner, sier Fon, og legger til:

– Målet mitt er at ordet pingvinifisering kommer inn i ordboken.

 

Les mer om Jotun i Prospekt Sandefjord!

Gründeriet

21. januar 2016 åpnet Gründeriet. Det er Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening som står bak det som er gründerbyen Sandefjords første gründerhus. Lokalene i Rådhusgata 26 er et sted der nyetablerere fra alle bransjer og i alle aldre får holde til. De hjelper hverandre og utveksler erfaringer, mens alt rundt – som strøm, internett, møterom, kjøkken og printer – blir tatt hånd om.

En rekke Sandefjords-bedrifter har hjulpet til med finansiering, oppussing og utstyr.

– Sandefjord er en gründerby, og det var på tide at vi fikk vårt eget gründerhus. Her kan de kloke hodene hjelpe hverandre til å få maksimalt ut av ideene sine, sier Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening.

– Gründeriet er et løft for ja-kommunen Sandefjord. Pr. februar 2018 har nesten 30 selskaper vært innom oss på éndags- eller fast basis, og det viser at det definitivt er et marked for dette, forsetter Gogstad.

Storkommunen

1. januar 2017 oppsto «Nye Sandefjord» – bestående av Stokke, Andebu og Sandefjord – som var den første storkommunen i Norge etter den såkalte Sanner-reformen.

«Fusjonen» ble styrt av de folkevalgte og frontet av ordførerne i de tre kommunene (bildet), og mange mener det også var en viktig årsak til den gode sammenslåingsprosessen.

– Kommunen har fått sterkere fagmiljøer og bedre kvalitet på tjenestene. Sammenslåingen sørger også for en bedre arealutnyttelse, ifølge Bjørn Ole Gleditsch – som var ordfører i gamle Sandefjord og har samme rolle i den nye kommunen.

De nye delene bidrar med mange ulike kvaliteter.

Gamle Stokke kommune har for eksempel næringsområdet Borgeskogen, store landområder og en perle som Melsomvik. Andebu er også rikt på skogs- og jordbruksarealer, og har store bedrifter som Hasås, Signo, Holgersgruppen og Vestfold Plastindustri til.

 

11 sandefjordinger om storkommunen