AS Thor Dahl

Eiendom

AS Thor Dahl har skapt verdier i Sandefjord i nær 130 år. Skipsfart er byttet ut med eiendom, men selskapet har fortsatt stort utbytte av fjorden.

Fakta

  • Omsetning: 108 millioner
  • Antall ansatte: 6
  • Adresse: Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord
  • www.thordahl.no
LANG HISTORIE: AS Thor Dahl har en stor eiendomsmasse og videre utbyggingsmuligheter i Sandefjord.

AS Thor Dahl ble etablert i Sandefjord helt tilbake i 1887. Selskapet drev med skipshandel, rederivirksomhet, verftsdrift, fangst og foredling som hovednæringer, og har spilt en viktig rolle i Sandefjords og Vestfolds utvikling. I over 100 år var AS Thor Dahl ledende på sine områder i distriktet.

Nå er skipsfart for lengst skiftet ut med eiendom. Selskapet eier noen av Sandefjords mest attraktive eiendommer og tomter, og utvikler både nærings-, bolig- og fritidseiendommer. Alle eiendommene ligger ved Sandefjordsfjorden, noe som er et synlig bevis på selskapets tidligere historie innen skipsfart.

AS Thor Dahl eier og leier ut cirka 60.000 kvadratmeter med næringslokaler i Sandefjord, og har stort potensial for videre næringsutbygging på egne tomter. De siste årene har selskapet også utvikler flere sjønære boligprosjekter i Sandefjord, og tomtebanken gir rom for også mer av dette.

Selskapet har seks ansatte og vil se etter kandidater med kompetanse innen økonomi, marked og tekniske fag når ledige stillinger skal fylles.

Les mer på www.thordahl.no.