Andebu Sparebank

Bank

Andebu Sparebank har posisjonert seg godt før kommunesammenslåingen. Banken har pusset opp både i Andebu og i Sandefjord, og står klare til fortsatt kundevekst.

Fakta

GOD UTVIKLING: Andebu Sparebank startet for å hjelpe lokale bønder, men har vokst seg langt ut av kommunens grenser.

Andebu Sparebank ble etablert i 1863 etter initiativ av prest og ordfører Jens Hovland Otterbech. Banken var først etablert for å kunne hjelpe bønder med å finansiere såkorn, men ble også raskt en sparebank for vanlige folk i Andebu.

I bankens første 120 år tok man ikke imot kunder som ikke kom fra Andebu, men i 2012 var faktum det at banken for første gang hadde flere kunder utenfor Andebu enn innenfor kommunegrensene.

Andebu Sparebank har holdt seg på hjemmebane – noe som har vist seg å være et lykkelig valg for banken og lokalsamfunnet. Det man trenger er samarbeidspartnere på viktige områder, og for Andebu Sparebank har det vært viktig å delta i allianser, ikke minst Eika Gruppen som ble etablert i 2000.

I 2005 startet Andebu Sparebank et eget rådgivningskontor i Sandefjord. Kontoret ble etablert i Dronningens gate sammen med Aktiv Eiendomsmegling. Banken er imidlertid allerede på flyttefot, og høsten 2015 ble det kjent at den har kjøpt større lokaler på hjørnet av Rådhusgata og Kirkegata i Sandefjord sentrum. Omtrent et år senere flytte de inn i det flotte hjørnelokalet – med stor ståhei og ordentlig åpningsfest.

Totalt har banken 28 ansatte i dag, men både flyttingen og andre forhold tyder på at Andebu Sparebank planlegger å ruste opp ytterligere. Da vil banken se etter kompetanse innen digitale løsninger, rådgivning og regulatoriske forhold.

Les mer på www.andebusparebank.no.